Energiatehokkuuden parantaminen ja energiasäästö EU:ssa

EU:n ilmasto- ja energiapaketin yksi tavoitteista on parantaa energiatehokkuutta 20 prosenttia perusuran mukaisesta kehityksestä vuoteen 2020 mennessä. Keinoina ovat muun muassa tuotteiden, rakennusten ja palvelujen energiatehokkuuden parantaminen, energiantuotannon ja -jakelun tehostaminen, liikenteen energiankulutuksen vähentäminen, alan rahoitus ja investoinnit, kuluttajien asennekasvatus sekä kansainvälisen toiminnan tukeminen. Lisäksi EU on asettanut vähimmäisvaatimuksia energiateholle sekä sääntöjä tuotteiden, palvelujen ja infrastruktuurien energiamerkinnöille.

Direktiivi 2006/32/EY energian loppukäytön tehokkuudesta ja energiapalveluista (ns. energiapalveludirektiivi) velvoittaa jäsenmaita tehostamaan energiakäyttöä 9 % vuosina 2008–2016 verrattuna vuosien 2001–2005 energian loppukulutuksen keskiarvoon. Tämä tavoite merkitsee Suomelle vuositasolla 17,8 terawattitunnin (TWh) suuruista energiansäästöä.