Tehostettua energian hallintaa

Energiahinnan jatkuva nousu yhdistettynä kasvaviin ympäristövaatimuksiin luo kiinteistön omistajille ja taloyhtiöille paineita hakea uusia ratkaisuja oman kiinteistön energiatehokkuuteen. Rakennusten energiatehokkuudessa ei ole kyse vain siitä, miten rakennus on rakennettu. Hyvinkin rakennettu rakennus voi tuhlata energiaa, jos sitä käytetään huonosti väärien käyttötapojen tai vanhentuneiden laitteiden takia. Kun energian hintaan ei juurikaan voida vaikuttaa eikä olosuhteita haluta huonontaa, säästöjä ja tehokkuutta pitää hakea uudella tekniikalla, optimoiduilla säädöillä ja ammattimaisemmalla kiinteistön hoidolla.

Vähemmän kuluja, enemmän viihtyisyyttä

Asuinkiinteistön laitteiden toiminta tarvitsee sähköä, asuminen vaatii sen lisäksi vettä ja lämpöä. Asuinkiinteistön hoitokustannuksista noin 50 % muodostuu energian ja veden kulutuksesta.

Hyvällä kiinteistön ylläpidolla ja lämmitysjärjestelmän optimoiduilla säätötoimenpiteillä voidaan kiinteistön energian ja veden kulutuksia vähentää jopa merkittävästi. Kun kulutuksia pienennetään, pienenevät vastikkeiden ja vuokrien nousupaineet. Kiinteistön hallittu energiankäyttö lisää asukkaiden viihtyisyyttä ja kulutuksen pieneneminen säästää rahaa muihin investointeihin.

Lyhyen aikavälin energianhallinta

Kuukausitasolle asetetut lämmitysenergian-, sähkön- ja vedenkulutuksen tavoitearvot ja tarkka kulutusseuranta kertovat ajantasaisesti teknisten järjestelmien kunnosta, järkevästä käytöstä sekä säästötoimenpiteiden kannattavuudesta. Ne myös auttavat reagoimaan nopeasti mahdollisiin vikoihin sekä tuottavat tietoa taloushallintoa varten.

Lyhyen aikavälin energianhallintaan sisältyy neljä päävaihetta:

  1. tavoitekulutusten asettaminen kartoituksen pohjalta
  2. kulutuspoikkeamien syiden selvittäminen
  3. käyttöteknisten energiansäästötoimenpiteiden toteuttaminen
  4. kulutusseuranta

Pitkän aikavälin energiahallinta

Tarkoituksena on vaikuttaa energiankäytön rakenteeseen pitkäjänteisesti.

Keinoja ovat muun muassa:

  1. pitkävaikutteiset energiansäästöinvestoinnit
  2. kiinteistönhuoltohenkilöstön koulutus tai seurannan ulkoistaminen
  3. tarkempi kulutusseuranta ja raportointi
  4. asukkaille suunnattava tiedotus

 

Puhtaamman huomisen puolesta